scandinavius

SWEDISH SONGS

Swedish Birthday Song: "Ja, må du leva"
Sweden's National Anthem: Swedish text with English translation to "Du Gamla, Du Fria, Du Fjällhöga Nord"
Santa Lucia
Nu Är Det Jul Igen: "Now It's Yule Again"
Hej, Tomtegubbar: "Song of the Jolly Gnomes"

Sites on the Internet with more songs:
Snapsvisor: Words to 100 drinking/toasting songs in Swedish (no translations).


Swedish Birthday Song

"Ja, må du leva"

A birthday celebration in Sweden often starts early in the morning. The family "surprises" the one with a birthday by bringing in a special breakfast tray with a hot beverage, sweet roll and lighted candle and singing "Ja, må du leva".

This song is sung to celebrate birthdays and other special occasions. The Swedish version as well as an English translation are presented here.

Swedish Version

Ja, må du (han,hon, dom) leva, Ja, må du (han,hon, dom) leva,
Ja, må du (han,hon, dom) leva uti hundrade år.
Ja, må du (han,hon, dom) leva, Ja, må du (han,hon, dom) leva,
Ja, må du (han,hon, dom) leva uti hundrade år.
 
Ja, visst ska du (han, hon, dom) leva, Ja, visst ska du (han, hon, dom) leva,
Ja, visst ska du (han, hon, dom) leva uti hundrade år.
Ja, visst ska du (han, hon, dom) leva, Ja, visst ska du (han, hon, dom) leva,
Ja, visst ska du (han, hon, dom) leva uti hundrade år.
 
"Ett fyraldigt leve... leve du (han, hon, dom). HURRAH, HURRAH, HURRAH, HURRAH."

English Translation

Yes, may you (he, she, they) live, Yes, may you (he, she, they) live,
Yes, may you (he, she, they) live for a hundred years.
Yes, may you (he, she, they) live, Yes, may you (he, she, they) live,
Yes, may you (he, she, they) live for a hundred years.
 
Oh sure, you (he, she, they) will live, Oh sure, you (he, she, they) will live,
Oh sure, you (he, she, they) will live for a hundred years.
Oh sure, you (he, she, they) will live, Oh sure, you (he, she, they) will live,
Oh sure, you (he, she, they) will live for a hundred years.
 
"A four fold cheer ... cheer for you (him,her, them). HURRAH, HURRAH, HURRAH, HURRAH."

back to top


Swedish National Anthem

Du Gamla, Du Fria, Du Fjällhöga Nord

Translation
Du gamla, Du fria, Du fjällhöga Nord,
du tysta, du glädjerika sköna!
Jag hälsar dig vänaste land uppå jord
din sol, din himmel, dina ängder gröna!
Din sol, din himmel, dina ängder gröna!
 
Du tronar på minnen från fornstora dar,
då ärat ditt namn flög över jorden.
Jag vet, att du är och du blir, vad du var.
Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden,
Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden.
O glorious mountain crown'd land of the North,
thou quiet thou joyous land, I love thee,
I hail thee as fairest of lands on this earth;
Thy meadows green, the sun in heav'n above thee,
Thy meadows green, the sun in heav'n above thee.
 
Thy throne is the mem'ry of great days of yore,
when all through the world thy name was carried,
thou art this, I know, the same as of old.
In thee I'll live, in thee I'll die, thou North Land,
In thee I'll live, in thee I'll die, thou North Land.

 

back to top

Santa Lucia

Sankta Lucia Translation
Natten går tunga fjät, runt gård och stuga.
Kring jord som sol'n förlät, skuggorna ruva.
Då i vårt mörka hus, stiga med tända ljus,
Sankta Lucia, Sankta Lucia.

Natten var stor och stum. Nu hör det svingar,
i alla tysta rum, sus som av vingar.
Se på vår tröskel står vitkläd, med ljus i hår,
Sankta Lucia, Sankta Lucia.

Mörkret skall flykta snart ur jordens dalar.
Så hon ett underbart ord till oss talar.
Dagen skall åter ny, stiga ur rosig sky,
Sankta Lucia, Sankta Lucia.

Hark! through the darksome night
Sounds come a winging:
Lo! 'tis the Queen of Light
Joyfully singing.
Clad in her garment white,
Wearing her crown of light,
Santa Lucia, Santa Lucia!

Deep in the northern sky
Bright stars are beaming;
Christmas is drawing nigh
Candles are gleaming.
Welcome thou vision rare,
Lights glowing in thy hair.
Santa Lucia, Santa Lucia!

back to top

Nu Är Det Jul Igen

Nu Är Det Jul Igen Translation
Chorus:
Nu är jul igen
och nu är jul igen,
och julen vara skall till
påska.

1st verse
Så är det påsk igen
och så är det påsk igen
och påsken vara skall till jul'a.

Chorus

2nd verse
Det var inte sant'
och det var inte sant
för däremellan kommer
fasta.

Chorus:
Now it's Yule again,
And now it's Yule again,
And Yule will last until it's Easter:

1st verse
Then 'tis Eastertide,
and then 'tis Eastertide
and Easter lasts until it's Christmas!

Chorus

2nd verse
That's not true of course,
no, that's not true of course,
for in between comes Lent
and fasting.

back to top

 

Hej, Tomtegubbar

Hej, Tomtegubbar Translation
Hej, tomtegubbar, slån i glassen,
och låt oss lustiga vara.

En liten tid,
vi leva här,
med mycken möda
och stort besvär.

Hej, tomtegubbar, slån i glasen,
och låt oss lustiga vara!

Hi, tomtegubbar, fill your glasses
and let's be jolly together.

Our time is brief
Upon the earth,
with troubles many
and little mirth.

Hi, tomtegubbar, fill your glasses
and let's be jolly together.

back to top

 

Consulates
Calendars
Culture
Commerce
Connections
Classifieds
ScandinaviUS

info@scandinavius.com
ScandinaviUS © copyright since 1997
11/99